Rejestracja kandydata - informacje

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza radzimy przygotować sobie "pod ręką" następujące dokumenty (będą potrzebne znajdujące się w nich dane):

Formularz składa się z kilku części, zawartych na kilku kolejnych stronach. Podczas wypełniania każdej z nich możesz cofnąć się do poprzedniej części (z wyjątkiem rzecz jasna pierwszej strony) klikając przycisk oznaczony "Wstecz" lub całkowicie zrezygnować z wypełniania formularza i wrócić do strony początkowej, klikając "Rezygnuj".

Wskazane jest, aby Twoja przeglądarka WWW obsługiwała język Javascript - wówczas wypełnianie formularza będzie najwygodniejsze (wszystkie najpopularniejsze obecnie przeglądarki obsługują ten język). Jeżeli Twoja przeglądarka nie obsługuje Javascriptu, korzystanie z formularza będzie również możliwe, ale niektóre elementy nawigacyjne mogą nie działać prawidłowo (bliższe informacje znajdziesz w liście najczęstszych problemów).

[Firefox - pobierz teraz!]

Zalecamy korzystanie z przeglądarki Firefox, ze względu na bezpieczeństwo, wygodę użytkowania i najwyższy poziom zgodności z oficjalnymi standardami internetowymi.

Po wypełnieniu formularza otrzymasz numer kandydata, pełniący zarazem rolę Twojej nazwy użytkownika przy logowaniu się do systemu, oraz hasło. Tego numeru i hasła będziesz musiał/a użyć, aby zalogować się na swoją indywidualną stronę i wykonać niezbędne dalsze czynności: wydrukować potwierdzenie rejestracji, które będziesz musiał/a złożyć wraz z dokumentami, oraz uzyskać numer konta bankowego, na które musisz wpłacić opłatę kandydata. Nie musisz robić tego od razu po rejestracji (jeżeli np. nie masz drukarki); możesz wrócić na tę stronę w dowolnym późniejszym czasie, z dowolnego innego komputera.

Dobrze zapamiętaj lub zapisz otrzymany numer i hasło, gdyż dane te będą Ci potrzebne przez całą procedurę rekrutacyjną, aż do uzyskania ostatecznych (mamy nadzieję, że pomyślnych...) wyników postępowania kwalifikacyjnego. Twoja indywidualna strona w systemie, do której dostęp uzyskasz właśnie poprzez ten numer i hasło, będzie Cię przez cały czas tego postępowania "prowadzić" i przekazywać aktualne informacje o jego przebiegu.

Jeżeli podczas rejestracji lub później przy korzystaniu ze strony dla kandydatów napotkasz na jakiekolwiek problemy techniczne (np. system nie chce przyjąć Twoich danych, mimo że są one prawidłowe; pojawiają się komunikaty o błędach dostępu do bazy danych; itp.), przeczytaj najpierw listę najczęstszych problemów, a jeżeli tam nie znajdziesz rozwiązania, napisz list do administratora systemu z prośbą o pomoc.

Pytania w sprawach formalnych (np. dotyczące dokumentów, opłat, terminów itp.), na które odpowiedzi nie znajdziesz w informatorze oraz pytania merytoryczne (np. dotyczące zakresu materiału na egzamin, przykładowych testów itp.) kieruj do konkretnego instytutu lub katedry, opiekującego się danym kierunkiem studiów. Tutaj znajdziesz listę wszystkich instytutów i katedr wraz z danymi kontaktowymi.

Jeżeli nadal masz wątpliwości, do kogo się zwrócić, napisz list na ogólny adres e-mailowy Uczelni.

 

Przejdź do formularza