Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Informator dla kandydatów na studia

Kierunek ochrona środowiska
Poziom studiów II stopień
Długość studiów 1,5 roku
Tryb studiów stacjonarne
Limit miejsc 15
Wymagane wykształcenie kandydata

Studia przewidziane dla:
absolwentów studiów inżynierskich I stopnia kierunków: ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo.

Specjalności do wyboru:

- ochrona zasobów leśnych
- ochrona środowiska wodno-gruntowego

Kryteria przyjęć

Konkurs dyplomów inżyniera.

W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia.

Termin rejestracji elektronicznej

1 czerwca - 12 lipca 2018 r.

Termin i miejsce składania dokumentów

2 - 12 lipca 2018 r.

Miejsce składania dokumentów będzie określone później przez Komisję Rekrutacyjną

Data ogłoszenia listy przyjętych na studia

13 lipca 2018 r.

Termin i miejsce dokonania wpisu na studia

do 18 lipca 2018 r.

Miejsce wpisu na studia będzie określone później przez Komisję Rekrutacyjną

Rejestracja elektroniczna i pozostałe informacje dla kandydatów https://rekrutacja.up.krakow.pl

 © Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie