Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Informator dla kandydatów na studia

Kierunek ochrona środowiska
Poziom studiów II stopień
Długość studiów 1,5 roku
Tryb studiów stacjonarne
Limit miejsc 15
Wymagane wykształcenie kandydata

Studia przewidziane dla: absolwentów studiów inżynierskich I stopnia kierunków: ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo.

Specjalności do wyboru:

- ochrona zasobów leśnych

- ochrona środowiska wodno-gruntowego

Kryteria przyjęć


Konkurs dyplomów inżyniera. 

W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia.

Kandydaci składają dodatkowo zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów na studiach I stopnia.

Informacje dodatkowe i uwagi

Kontakt:
tel.: 12-662-7828
email: grzegorz.migdalek@up.krakow.pl

Termin rejestracji elektronicznej

1 czerwca 2017 r. - 22 lutego 2018 r.

Termin i miejsce składania dokumentów

19 - 22 lutego 2018 r.

Dokumenty będą przyjmowane w godz. od 9:00 do 15:00 w Instytucie Biologii przy ul. Podchorążych 2 (nowy budynek).

19, 21 i 22 II w pok. 223N
20 II w pok. 202N

Data ogłoszenia listy przyjętych na studia

23 lutego 2018 r.

Termin i miejsce dokonania wpisu na studia

do 28 lutego 2018 r.

Miejsce wpisu na studia będzie określone później przez Komisję Rekrutacyjną

Rejestracja elektroniczna i pozostałe informacje dla kandydatów https://rekrutacja.up.krakow.pl

 © Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie