Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Informator dla kandydatów na studia

Kierunek edukacja techniczno-informatyczna
Poziom studiów II stopień
Długość studiów 1,5 roku
Tryb studiów niestacjonarne
Limit miejsc Liczba miejsc zostanie podana w terminie późniejszym
Wymagane wykształcenie kandydata

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z dyplomem inżyniera.

Wybór specjalności nauczycielskiej możliwy tylko przez osoby posiadające kwalifikacje nauczycielskie.

Wybór specjalności po I roku:

- technika z informatyką (nauczycielska)

- informatyka stosowana w technice

- mechatronika

- źródła energii ekologicznej i odnawialnej

Kryteria przyjęć

Konkurs dyplomów.

Termin rejestracji elektronicznej

10 stycznia - 16 lutego 2018 r.

Termin i miejsce składania dokumentów

7 - 16 lutego 2018 r.

Czwartki i piątki w godz.9.00-12.00 w pokoju 35A (parter, budynek główny)

Dodatkowo sobota (10 luty) w godz.11.00- 12.00 w pok. 35A

Data ogłoszenia listy przyjętych na studia

19 lutego 2018 r.

Termin i miejsce dokonania wpisu na studia

do 21 lutego 2018 r.

20-02-2018 (wtorek) w godz. 9.oo-14.oo oraz 16.oo-18.oo, pok.104N (I piętro, budynek główny-nowy budynek),
21-02-2018 (środa) w godz. 9.oo-14.oo pok.104N (I piętro, budynek główny-nowy budynek)

Opłata za semestr nauki 2000.00 PLN
Rejestracja elektroniczna i pozostałe informacje dla kandydatów https://rekrutacja.up.krakow.pl

 © Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie