Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Informator dla kandydatów na studia

Kierunek edukacja techniczno-informatyczna
Poziom studiów II stopień
Długość studiów 1,5 roku
Tryb studiów niestacjonarne
Limit miejsc Liczba miejsc zostanie podana w terminie późniejszym
Wymagane wykształcenie kandydata

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z dyplomem inżyniera.
Wybór specjalności nauczycielskiej możliwy tylko przez osoby posiadające kwalifikacje nauczycielskie.

Wybór specjalności po I semestrze nauki:

- technika z informatyką (nauczycielska)
- źródła energii ekologicznej i odnawialnej
- informatyka stosowana w technice
- mechatronika

Kryteria przyjęć

Konkurs dyplomów.

Termin rejestracji elektronicznej

7 stycznia - 15 lutego 2019 r.

Termin i miejsce składania dokumentów

7 - 15 lutego 2019 r.

Miejsce składania dokumentów będzie określone później przez Komisję Rekrutacyjną

Data ogłoszenia listy przyjętych na studia

18 lutego 2019 r.

Termin i miejsce dokonania wpisu na studia

do 20 lutego 2019 r.

Miejsce wpisu na studia będzie określone później przez Komisję Rekrutacyjną

Opłata za semestr nauki 2000.00 PLN
Rejestracja elektroniczna i pozostałe informacje dla kandydatów https://rekrutacja.up.krakow.pl

 © Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie